Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie snímačov merania vzdialenosti na navigáciu mobilných robotov
Autor: Ing. Adam Čačik
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie snímačov merania vzdialenosti na navigáciu mobilných robotov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou snímačov vzdialenosti, ktoré sa vo veľkej miere používajú na navigáciu mobilných robotov. Začiatok teoretickej časti uvádza čitateľa do problematiky mobilnej robotiky, u ktorej sú stále vyššie požiadavky na autonómnu navigáciu, ktorá by nebola realizovateľná bez snímačov vzdialenosti. Ďalej sú podrobne opísané snímače vzdialenosti od základných až po najnovšie trendy využívané v mobilnej robotike. Výsledkom získaných informácií je opísanie rôznych druhov navigácií, ktorých základnými princípmi je využitie práve týchto snímačov. Súčasťou práce je zhodnotenie konkrétnych navigácií a ich využitie v mobilných robotoch, ale najmä sa sústreďuje na použité snímače vzdialenosti a ich konkrétne využitie.
Kľúčové slová:snímače vzdialenosti, mobilný robot, navigácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene