Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vlastnosti súčasnej meracej techniky na penetrometrické vyhodnotenie vlastností pôdy
Autor: Ing. Matej Danko
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vlastnosti súčasnej meracej techniky na penetrometrické vyhodnotenie vlastností pôdy
Abstrakt:Pôda predstavuje hlavný výrobný prostriedok poľnohospodárstva. Jej fyzikálne a chemické vlastnosti môžu ovplyvniť úrodnosť a zloženie pôdy. To je dôvod, prečo je skúmanie vlastností pôdy tak dôležité v presnom poľnohospodárstve. Najčastejšie využívanými spôsobmi merania vlastností pôdy sú penetračné metódy. Cieľom tejto práce bolo spracovanie prehľadu a porovnanie vybraných druhov penetrometrov súčasnosti. Bakalárska práca obsahuje podrobný popis pôdy, jej fyzikálnych vlastností, princípov merania vlastností pôdy, rozdelenie a prehľad penetrometrov. V ďalšej časti sú podrobne opísané tri penetrometre, ich vlastnosti a technické parametre. V závere práce sú prístroje zhodnotené a porovnané podľa rôznych kritérií.
Kľúčové slová:penetrometer, pôda, vlastnosti pôdy, penetračný odpor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene