Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mikrokontrolérov
Autor:
Ing. Matúš Boďo
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na báze procesora ARM mikrokontrolérov
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na návrh a konštrukciu penetračného prístroja. Práca popisuje vo svojom obsahu využitie penetračného prístroja a základné vlastnosti pôdy, ktoré sú svojou prirodzenou formou dôžežité pre správny obsah živín a prirodzený rast rastlín. Poznatky uvedené z literatúry obsahujú vlastnosti pôdy, ktoré boli pre naše zameranie dôležité, z dôvodu maximálneho využitia pôdy pri zachovaní úrodnosti pôdy. Práca taktiež popisuje prvé penetračne prístroje a ich spôsob merania. V práci sme uviedli presné doplnky penetrometra, ktoré svojimi vlastnosťami zabezpečujú presné meranie parametrov pôdy. Penetračný prístroj je zostavený tak, aby nám dokázal vyhodnotiť okamžitý stav pôdy, na základe ktorého sa určujú ďalšie postupy pri nasledujúcom spracovaní pôdy. Cieľom práce bolo skonštruovanie penetračného prístroja ako moderného viacúčelového prístroja na meranie penetračného odporu pôdy. Základ pre splnenie požiadaviek zariadenia tvorí norma ASAE S 313.1, na ktorú nadväzujú novšie európske normy. Spôsob zápisu a vyhodnocovania dát vytvorených penetračným prístrojom je riešená osobitne. Táto problematika slúži k zápisu a zobrazeniu údajov do trojrozmerných alebo dvojrozmerných diagramov a máp.
Kľúčové slová:
Vlastnosti pôdy,, penetrometer, Norma ASAE S 313.1

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene