Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor: Ing. Milan Čič
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť princíp pomocou ktorého by bolo možné merať vyosenie návesného pracovného náradia poľnohospodárskych strojov. Toto vyosenie je potrebné merať veľmi presne z dôvodov organizácie pestovaných poľných plodín -- bez medzier, bez zbytočných prejazdov, ako aj presnou aplikáciou chemických látok. Podrobným štúdiom a porovnaním lankových, ultrazvukových a optických snímačov na meranie dĺžky bol navrhnutý merací systém s využitím lankových snímačov. V tejto práci sú taktiež obsiahnuté základné poznatky o meraní dĺžok, uhlov a metrológie. Tieto snímače pracujú spoľahlivo a presne aj vo veľmi prašnom prostredí a sú najvhodnejšie pre meranie vychýlenia návesného pracovného náradia. Navrhovaný merací systém umožní jednoduchšie riadenie a obsluhu poľnohospodárskych strojov.
Klíčová slova:vyosenie, meranie, snímač, princíp

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně