Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement principles for misalignments working tools of agricultural machinery
Written by (author): Ing. Milan Čič
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť princíp pomocou ktorého by bolo možné merať vyosenie návesného pracovného náradia poľnohospodárskych strojov. Toto vyosenie je potrebné merať veľmi presne z dôvodov organizácie pestovaných poľných plodín -- bez medzier, bez zbytočných prejazdov, ako aj presnou aplikáciou chemických látok. Podrobným štúdiom a porovnaním lankových, ultrazvukových a optických snímačov na meranie dĺžky bol navrhnutý merací systém s využitím lankových snímačov. V tejto práci sú taktiež obsiahnuté základné poznatky o meraní dĺžok, uhlov a metrológie. Tieto snímače pracujú spoľahlivo a presne aj vo veľmi prašnom prostredí a sú najvhodnejšie pre meranie vychýlenia návesného pracovného náradia. Navrhovaný merací systém umožní jednoduchšie riadenie a obsluhu poľnohospodárskych strojov.
Key words:vyosenie, meranie, snímač, princíp

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited