Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor: Ing. Milan Čič
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť princíp pomocou ktorého by bolo možné merať vyosenie návesného pracovného náradia poľnohospodárskych strojov. Toto vyosenie je potrebné merať veľmi presne z dôvodov organizácie pestovaných poľných plodín -- bez medzier, bez zbytočných prejazdov, ako aj presnou aplikáciou chemických látok. Podrobným štúdiom a porovnaním lankových, ultrazvukových a optických snímačov na meranie dĺžky bol navrhnutý merací systém s využitím lankových snímačov. V tejto práci sú taktiež obsiahnuté základné poznatky o meraní dĺžok, uhlov a metrológie. Tieto snímače pracujú spoľahlivo a presne aj vo veľmi prašnom prostredí a sú najvhodnejšie pre meranie vychýlenia návesného pracovného náradia. Navrhovaný merací systém umožní jednoduchšie riadenie a obsluhu poľnohospodárskych strojov.
Kľúčové slová:vyosenie, meranie, snímač, princíp

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene