Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Riadenie periférnych obvodov CNC zariadení
Autor:
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Riadenie periférnych obvodov CNC zariadení
Abstrakt:Táto práca obsahuje poznatky o princípoch a spôsoboch riadenia krokových motorov. Zároveň zahŕňa poznatky z programovania mikropočítačov, elektroniky a automatizácie. V teoretickej časti je rozdelenie krokových motorov do jednotlivých kategórii a opis vybraného ovládača bipolárnych krokových motorov. V metodike je opísaná hlavná myšlienka návrhu riadiaceho systému krokových motorov v oblasti CNC obrábacích strojov. Výsledok práce je možné použiť ako teoretický základ na konštrukciu CNC strojov s otvorenou architektúrou alebo na modernizáciu starších CNC strojov v rôznych oblastiach priemyslu.
Kľúčové slová:krokový motor, spätná väzba, mikropočítač, automatizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene