Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunction security module for electrical equipment
Written by (author): Ing. Lukáš Bíro
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ševčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunčný bezpečnostný modul pre elektrické zariadenia
Summary:Bezpečnosť strojov je v dnešnej dobe vyžadovaný štandard, ktorý musí spĺňať každý jeden stroj. V normách pre konštrukciu týchto strojov sú definované určité bezpečnostné funkcie, ktorými musia byť tieto stroje vybavené. Cieľom práce bolo navrhnúť zariadenie, ktoré by ošetrovalo dve základné bezpečnostné funkcie stroja a to funkcia núdzového zastavenia a funkciu dvojručného ovládania. Zariadenie sme navrhli a otestovali v zmysle základných funkcií a zariadenie je možné použiť pre zaistenie bezpečnosti v strojoch pre bezpečnostnú kategóriu B3 definovanú normou.
Key words:bezpečnostné relé, dvojručné ovládanie, bezpečnostné funkcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited