Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
     Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Proposition of camera sensor integration to automated system controlled by PLC
Written by (author): Ing. Miroslav Labaj
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Kotes
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zvýšenie kvality produkcie v automobilovom priemysle pomocou návrhu integrácie porovnávacieho kamerového snímača do automatizovaného systému. Tento systém je tvorený riadiacim PLC systémom, jeho vstupno-výstupnými perifériami spojené s priemyselnými zbernicami InterBus, Profinet a robotickými jednotkami slúžiacimi na manipuláciu a lepenie dielov karosérie spojených s riadiacim systémom PLC taktiež zbernicou InterBus. Pomocou porovnávacieho kamerového snímača dosiahneme informáciu o polohe nanesenej lepiacej vrstvy. V prípade nesprávneho nanesenia informuje o možnej kolízií robota s dýzou pri lepení alebo manipulácií s dielom riadiaci systém PLC, ktorý zastaví priebeh produkcie pokiaľ obsluha výrobnej linky vizuálne a fyzicky neskontroluje všetky súčasti zariadenia a pomocou vizualizačných jednotiek potvrdí správnosť zariadenia pre ďalšiu výrobu.
Key words:
PLC, Kamerový snímač, Robot, Automatizovaný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited