Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     Výučba          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia meracieho systému vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor:
Ing. Martin Svrček
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Roman Gašparík
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia meracieho systému vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:
Predkladaná práca sa zaoberá návrhom meracieho zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov, ktoré je využívané pri práci v terénnych podmienkach na poli. Vyosenie definujeme ako odchýlku ťahaného náradia od vodorovnej osi, ktorá prechádza stredom pracovného stroja. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky je venovaný rozdeleniu technológií a snímačov, ktoré je možné pre meranie použiť. Ďalej sa venuje vývojovým prostrediam použitým pri tvorbe kódu pre ovládanie merania a spôsobu komunikácie meracieho zariadenia s počítačom. V ďalšej časti práce je uvedený návrh zapojenia meracieho reťazca a reálny návrh na experimentálnej doske. Vo výsledkoch práce je následne popísané vytvorenie programu pre mikrokontrolér a popis programového vybavenia pre komunikáciu s meracím zariadením, prijímanie nameraných údajov, ich zaznamenávanie do tabuľky a do grafu a uloženie údajov do externého súboru tabuľkového formátu.
Kľúčové slová:
meranie vyosenia, lankové snímače, programovací jazyk C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene