Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh navigačného systému malého autonómneho robota pomocou analýzy obrazu
Autor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Mária Zajíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh navigačného systému malého autonómneho robota pomocou analýzy obrazu
Abstrakt:Práca sa zameriava na metódy analýzy obrazu využiteľné v navigačných systémoch robotiky, ako aj iným principiálne odlišným spôsobom získavania dát z okolia pomocou laserového skenera. Predpokladá sa neskoršie využitie navrhnutých metód pri tvorbe navigačného systému malého autonómneho robota. Práca obsahuje teoretické, aj praktické poznatky, ktoré sú potrebné pre spracovanie danej problematiky. Vytvorené sú aplikácie využívajúce voľne dostupné knižnice OpenCV k spracovaniu digitálneho obrazu. Pomocou Houghovej transformácie bola nájdená značka v obraze a podľa polomeru po prepočítaní určená vzdialenosť voči kamere. Farebná informácia sa zistila z histogramu detegovanej značky. Prvá aplikácia deteguje kružnice použitím Houghovej transformácie a druhá aplikácia zisťuje pohyb v obraze metódou optického toku. Tretia aplikácia spracováva dáta prijímané z laserového skenera a pomocou výpočtu sú graficky zobrazené koncové body vzdialeností. Aplikácie boli vytvorené v programovacích prostrediach Visual Studio C++ 2010 a Visual Studio C# 2010.
Kľúčové slová:digitálny obraz, navigačný systém, autonómny mobilný robot

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene