Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
Autor: Ing. Peter Staník
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia meracieho systému INSTRON
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na merací systém INSTRON, na návrh a realizáciu programového vybavenia použitím jednoúčelového mikroprocesora C8051F330 od firmy Silicon Laboratories a realizáciou alternatívneho riešenia pomocou programovateľného logického automatu X20CP1583 od firmy Bernecker and Rainer. Prvá časť práce je venovaná definícii merania, typu snímačov, stručnému rozpisu jednotlivých typov meracieho systému INSTRON, informáciám o mechanických častiach meracieho modulu IS10 a informáciám o programovateľných logických automatoch. Výsledky práce sú rozdelené na dve časti, prvá z týchto častí je zameraná na návrh a realizáciu danej problematiky použitím jednoúčelového mikroprocesora, nachádzajúceho sa v meracom module IS10 a druhá časť práce je zameraná na návrh a realizáciu alternatívneho riešenia pomocou PLC. Záverom vlastnej práce sú výhody a nevýhody jednotlivých riešení.
Kľúčové slová:programovací jazyk C#, programovateľný logický automat, INSTRON

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene