Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
Autor: Ing. Dominik Barantal
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Tomášik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
Abstrakt:Uvedená práca je zameraná na návrh programového vybavenia testera pružných materiálov. Na programovanie bola na výber široká škála programovacích jazykov. Medzi najpoužívanejšie patrí Java, C++, C#, Visual Basic. Na návrh grafického užívateľského rozhrania bol vybraný programovací jazyk C# pre jeho jednoduchosť, modernosť, dostupnosť a vývojové prostredie Visual Studio 2013. Na riadenie krokového motora a získavania informácií z tenzometra bola použitá vývojová doska Arduino Uno R3, ktorá slúži na programovanie mikrokontrolérov ATmega. V práci bol použitý kontkrétne mikrokontrolér ATmega328. Pri vývoji tohto programu sme sa zamerali na ciele, ktorými boli vykreslovanie grafu v reálnom čase, zabezpečenie komunikácie Arduina s počítačom, riadenie krokového motora a ukladanie dát z merania.
Kľúčové slová:arduino, tester, pružný materiál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene