Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of the Technical Equipment of Flexible Material Tester
Written by (author): Ing. Maroš Bojňanský
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Andrásko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh technického vybavenia testera pružných materiálov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom technického vybavenia testera pružných materiálov. Obsahuje poznatky princípov riadenia krokových motorov. Taktiež zahŕňa poznatky z programovania mikropočítačov použitím špecifických systémov. V teoretickej časti je spomenuté rozdelenie a použitie krokových motorov, tenzometrov, enkóderov, mikroprocesorového systému arduino, vybraného typu riadiacej jednotky krokových motorov a riadenia tenzometra. V metodike je opísaná podstatná myšlienka návrhu hardvérového vybavenia meracieho zariadenia a jeho funkcie. Výsledkom práce je funkčný prototyp zariadenia. Predpokladané požitie je vo výskumnej činnosti, priemysle alebo v poľnohospodárstve.
Key words:tester, tenzometer, pružný materiál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited