Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie akcelerometra na meranie účinnosti tlmenia vibrácií
Autor:
Ing. Gabriel Koller
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Peter Jakubis
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie akcelerometra na meranie účinnosti tlmenia vibrácií
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo spracovanie témy využitia akcelerometra na meranie účinnosti tlmenia vibrácií. Rozhodlo sa, že tlmenie vibrácií budeme sledovať na bicykloch. V teoretickej časti sa postupne rozobrali všetky oblasti, ktoré sa týkajú tejto problematiky a to hlavne teóriu vibrácií, ich merania, vyhodnocovania a vplyvu na ľudské telo a bicykle. Nakoniec sa popísalo vývojové prostredie LabVIEW a systém myRIO. V praktickej časti sa najprv riešil výber vhodného meracieho spúšťacieho systému a návrh programu v prostredí LabVIEW. Popísal sa proces merania, problémy a namerané výsledky. Výsledné údaje meraní vibrácií na rôznych bicykloch sa spracovali pomocou programu Excel a vyhodnotili pomocou grafov. V závere sa porovnali výsledky rôznych bicyklov a ich tlmení vibrácií pri prechode prekážky na základe ktorých boli vyvodené odporúčania k vykonaniu ďalších meraní a využitiu nadobudnutých poznatkov.
Kľúčové slová:
akcelerometer, myRIO, LabVIEW , tlmenie, meranie, vibrácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene