Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
Autor: Ing. Pavol Koutný
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Martin Madola
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
Abstrakt:Strojársky priemysel je jedným z najpodstatnejších odvetví. Je na ňom závislá značná časť krajín sveta. Aj v ňom dochádza k neustálemu napredovaniu a vývoju. Pod strojárstvo sa radí viacero spracovateľských odvetví. Jedným z nich je tvárnenie, ktorým sa dá rýchlo a jednoducho dosahovať veľmi zložité tvary. Hlavným rozdelením je proces tvárnenia za studena a za tepla. Tie sa využívajú v ďalších strojárskych procesoch. Automobilový priemysel taktiež využíva rôzne formy tvárnenia a spracovania kovu. Spoločnosť MATADOR Automotive, a. s. sa zaoberá práve takýmito procesmi. Využíva lisovacie zariadenia na výrobu tvarovo zložitých automobilových dielcov. Lisy sú obsluhované niekoľkými zručnými zamestnancami, ktorí zabezpečujú nepretržitú výrobu na štyroch lisoch vo štvorzmenných prevádzkach sedem dní v týždni. Tým, že ich obsluhujú vytvárajú systém ručného lisovania. Spoločnosť sa zamerala na zautomatizovanie tohto systému. Pracovníkov pre obsluhu sme mali nahradiť priemyselnými robotmi. Výroba sa stane pružnejšou, odstránia sa možné riziká spojené so zamestnancami a v konečnom dôsledku sa výroba zefektívni.
Klíčová slova:ručné lisovanie, automatizované lisovanie, priemyselný robo, tvárnenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně