Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of an auto molding of automotive components
Written by (author): Ing. Pavol Koutný
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Opponent:Ing. Martin Madola
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
Summary:Strojársky priemysel je jedným z najpodstatnejších odvetví. Je na ňom závislá značná časť krajín sveta. Aj v ňom dochádza k neustálemu napredovaniu a vývoju. Pod strojárstvo sa radí viacero spracovateľských odvetví. Jedným z nich je tvárnenie, ktorým sa dá rýchlo a jednoducho dosahovať veľmi zložité tvary. Hlavným rozdelením je proces tvárnenia za studena a za tepla. Tie sa využívajú v ďalších strojárskych procesoch. Automobilový priemysel taktiež využíva rôzne formy tvárnenia a spracovania kovu. Spoločnosť MATADOR Automotive, a. s. sa zaoberá práve takýmito procesmi. Využíva lisovacie zariadenia na výrobu tvarovo zložitých automobilových dielcov. Lisy sú obsluhované niekoľkými zručnými zamestnancami, ktorí zabezpečujú nepretržitú výrobu na štyroch lisoch vo štvorzmenných prevádzkach sedem dní v týždni. Tým, že ich obsluhujú vytvárajú systém ručného lisovania. Spoločnosť sa zamerala na zautomatizovanie tohto systému. Pracovníkov pre obsluhu sme mali nahradiť priemyselnými robotmi. Výroba sa stane pružnejšou, odstránia sa možné riziká spojené so zamestnancami a v konečnom dôsledku sa výroba zefektívni.
Key words:ručné lisovanie, automatizované lisovanie, priemyselný robo, tvárnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited