Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
     
     
     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Algorithms of small autonomous mobile robots in conditions of agricultural production
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Summary:Cieľom práce je zhodnotiť rôzne možnosti identifikácie a riešenia vybraných úloh v podmienkach poľnohospodárskej výroby vrátane možných kolíznych situácií s následným obchádzaním prekážok autonómnymi mobilnými robotmi. V dnešnej dobe je mnoho dostupných riešení vizualizácie scény pracovného prostredia vrátane identifikácie prekážky s následným zastavením vozidiel (prípadne robotov). Aktuálne riešenia vyžadujú v situáciách možnej kolízie prítomnosť človeka, čo zvyšuje náklady na realizáciu technologického procesu. Úlohou bude riešiť algoritmy na identifikáciu prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vykonávania zadanej úlohy zariadenia. V práci budú použité znalosti predovšetkým z fuzzy riadiacich algoritmov. Uvedená problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky.Úspešné vyriešenie zadanej problematiky prispeje k zefektívneniu využitia malých autonómnych robotov v poľnohospodárskych prevádzkach.
Key words:
digitálny obraz, laserový skener, navigácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited