Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Autor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent 1:doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Abstrakt:Cieľom práce je zhodnotiť rôzne možnosti identifikácie a riešenia vybraných úloh v podmienkach poľnohospodárskej výroby vrátane možných kolíznych situácií s následným obchádzaním prekážok autonómnymi mobilnými robotmi. V dnešnej dobe je mnoho dostupných riešení vizualizácie scény pracovného prostredia vrátane identifikácie prekážky s následným zastavením vozidiel (prípadne robotov). Aktuálne riešenia vyžadujú v situáciách možnej kolízie prítomnosť človeka, čo zvyšuje náklady na realizáciu technologického procesu. Úlohou bude riešiť algoritmy na identifikáciu prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vykonávania zadanej úlohy zariadenia. V práci budú použité znalosti predovšetkým z fuzzy riadiacich algoritmov. Uvedená problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky.Úspešné vyriešenie zadanej problematiky prispeje k zefektívneniu využitia malých autonómnych robotov v poľnohospodárskych prevádzkach.
Kľúčové slová:digitálny obraz, laserový skener, navigácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene