Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Adaptívne riadenie extrúznej linky
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Ing. Marián Varga
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Adaptívne riadenie extrúznej linky
Abstrakt:
V predkladanej bakalárskej práce sa zaoberáme výrobnou linkou nazývanou Chalk line vo firme Cloetta Slovakia s.r.o. Cieľom práce bolo navrhnúť nové automatické riadenie celej výrobnej extrúznej linky. Predchádzajúce riadenie výrobnej linky bolo ovládané manuálne operátom. V prvej kapitole práce sa zaoberáme rôznymi druhy riadenia, programovateľnými automatmi a definujeme pojem extrúzia. Vo výsledkoch práce ako prvé charakterizujeme technologické procesy výroby, následne opisujeme riadenie na jednotlivých častiach linky. Po zistení aktuálneho stavu riadenia linky, sme pristúpili k návrhu riadiaceho systému. Výsledkom navrhnutého riadiaceho systému bude adaptabilita všetkých častí linky. Nový návrh riadenia bude umožňovať operátorovi nastaviť požadovaný druh vyrábaného produktu vo forme cukríka, adaptabilita procesu výroby bude zabezpečená programovateľným automatom teda PLC s nahratým programom pre jednotlivé druhy cukríkov. Po praktickom zhotovení navrhnutého adaptívneho riadenia očakávame zvýšenie celkovej efektivity zariadenia
Kľúčové slová:
extrúzia, riadenie, PLC, snímač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene