Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia na meranie penetrometrického odporu pôdy
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. František Adamovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia na meranie penetrometrického odporu pôdy
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje návrhu a realizácii aplikácie na vyhodnotenia penetračných meraní penetrometra PE90. Penetrometria ako vedná disciplína sa zaoberá skúmaním okamžitého stavu pôdy princípom zatláčania špecifického telesa do pôdy. Zhutnenie pôdy, ovplyvňujúce produkčnosť pôdy, je jedným z hlavných faktorov, ktoré sú cieľom penetračných meraní. Nemenej dôležitá je aj schopnosť dané meranie vyhodnotiť, čo je cieľom našej práce, kde navrhneme a vytvoríme funkčnú aplikáciu pre čo najlepšie prezentovanie nameraných údajov. V prehľade o stave riešenej problematiky sa venujeme opisu penetrometrie ako vedy, jednotlivým penetrometrom navrhnutých na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a tiež programovacím jazykom a technológiám. Vo vlastnej práci popisujeme dizajn a funkcie vytvorenej aplikácie. Aplikácia poskytuje zobrazenie nameraných údajov s možnosťou exportu do Excelu, dva varianty grafického zobrazenia a tiež zobrazenie polohy meraní na mape.
Kľúčové slová:
penetračný odpor pôdy, penetrometria, programovací jazyk C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene