Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výuka     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Autor: Ing. Milan Čič
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh a realizácia programového vybavenia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje návrhu aplikácie na vyhodnocovanie údajov prístroja na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov, ktorý je využívaný v terénnych podmienkach na poliach a parcelách. Vyosenie je definované ako vychýlenie ťahaného zariadenia od vodorovnej osi, ktoré je pripojené ku poľnohospodárskemu stroju. V prehľade súčasného stavu riešenej problematiky je zhrnuté technologické rozdelenie snímačov, ktoré môžu byť aplikované v meracom reťazci pri meraní vyosenia. Prehľad ďalej pokračuje popisom programovacích jazykov vhodných na programovanie aplikácie, na vyhodnocovanie nameraných údajov prístroja a ich zobrazovanie na mape. Vo výsledkoch práce je opísaný návrh a vytvorenie vlastnej aplikácie, použité programové vybavenie, spôsob načítania a parsovania údajov, zápis údajov do tabuľky, zobrazovanie polohy jednotlivých bodov a vyhodnocovanie nameraných údajov prostredníctvom grafov.
Klíčová slova:
programovanie, mapa, C#, vyosenie, body, vyhodnocovanie, snímače

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně