Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Autor: Bc. Marek Laktiš
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meracie metódy a zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Abstrakt:Jednou zo základných vlastností pôdy je schopnosť poskytovať živiny rastlinám. Vďaka jej fyzikálnym a chemickým vlastnostiam sa môže značne ovplyvniť jej úrodnosť a zloženie. Hlavne tento dôvod prispieva skúmaniu vlastnostiam pôdy a sú dôležité najmä pre poľnohospodárstvo. Najpraktickejšími spôsobmi merania týchto vlastností pôdy sú penetračné metódy. Práca je rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá časť obsahuje podrobný opis pôdy, jej fyzikálne a chemické vlastnosti. Druhá časť zahŕňa metódy merania a meracie prístroje na meranie penetračného odporu pôdy. V tretej časti bol vytvorený návrh zapojenia penetrometra pre budúcu realizáciu. V záverečnej časti práce bola daná problematika zhrnutá a zhodnotená.
Kľúčové slová:vlastnosti pôdy, penetrometre, návrh penetrometra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene