Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

     
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linky
Autor:
Bc. Erik Segíň
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Peter Chovanec
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatického triedenia malých automobilových komponentov pomocou pneumaticky ovládanej linky. V teoretickej časti je opísaná výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu, funkcia PLC a obrazového senzora. V metodike je spomenutá podstatná myšlienka návrhu mechanických častí, pneumatickej schémy a programu na PLC. Výsledkom práce je návrh prototypu zariadenia na kontrolovanie a triedenie objektov. Taktiež sú spomenuté dôvody na výber konkrétnych komponentov. Použitie tejto práce je najmä v automobilovom priemysle, ale aj na kontrolovanie a triedenie iných objektov v ktoromkoľvek odvetví.
Kľúčové slová:pneumatická linka, obrazový senzor, manipulátor, triedenie, PLC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene