Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Realizácia meracieho systému na infiltráciu pôdy
Autor:
Ing. Jakub Cabánek
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Realizácia meracieho systému na infiltráciu pôdy
Abstrakt:
Infiltračná schopnosť pôdy patrí medzi fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy. Cieľom práce je realizácia meracieho systému na infiltráciu pôdy. Pri zisťovaní infiltračných vlastností pôdy ide o zaznamenávanie priebehov vsakovania vody do pôdy, kde sa výsledky z meraní využívajú pri správnom určovaní dávok na zavlažovacie systémy, zisťovaní stavov nasýtenia pôdy, určovanie typu pôdy, či pri prevencií proti výtopám, atď. V prehľade literatúry sa poukazuje na dostupné matematické aj experimentálne metódy merania infiltrácie pôdy, ktoré sú overené výskumom a využívané aj dnes, no jedná sa o činnosti manuálneho charakteru. Snahou diplomovej práce je pokúsiť sa automatizovať túto činnosť pomocou modernej mikrokontrolérovej techniky. Bol navrhnutý a realizovaný digitálny infiltrometer. Potenciál meracieho systému otvára možnosť pre široké spektrum úprav, ako v samotnom prístroji, tak aj v podpornej aplikácií a v postupoch merania na dosiahnutiu jednoduchého využitia systému v praxi.
Kľúčové slová:
infiltrácia pôdy, Arduino, automatizácia, mikrokontrolér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene