Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty          Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Autor:
Ing. Adam Čačik
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre meranie hĺbky kvapaliny v nádrži. V teoretickej časti sú popísané a vysvetlené možnosti merania hĺbky kvapalín a sypkých materiálov v nádržiach, najčastejšie používané snímače, ale aj špeciálne typy. Ďalej je popísaný hardvér a softvér, pomocou ktorých sa dá meranie realizovať a vyhodnocovať. Pre praktickú realizáciu sme vybrali dva ultrazvukové snímače HC-SR04 a JSN-SR04T, jeden infračervený snímač Sharp GP2Y0A21 a kontaktný snímač MS5540C. Softvérovú časť bude zabezpečovať platforma Arduino MEGA2560 s mikroprocesorom ATmega 2560. V praktickej časti je popísané overovanie, schéma zapojenia a rozmiestnenie snímačov. Pre vytvorenie zdrojového kódu je použité vývojové prostredie ArduinoIDE a pomocou sériovej linky je zobrazený priebeh merania v programe PLX-DAQ. Výstupom navrhnutého systému je informácia o hĺbke meraného materiálu v nádrži. V poslednej časti je práca zameraná na získaný výsledok merania. Porovnanie rozdielov medzi kontaktnými a bezkontaktnými snímačmi vo všetkých aspektoch, spojených s meraním hĺbky v nádržiach. V neposlednom rade aj príklad ďalšieho použitia v praxi.
Klíčová slova:
meranie, snímač, kontaktné, bezkontaktné, Arduino

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně