Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and implementation of contact and non-contact measuring system of water reservoirs depth
Written by (author):
Ing. Adam Čačik
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a realizácia kontaktného a bezkontaktného meracieho systému hĺbky vodných nádrží
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre meranie hĺbky kvapaliny v nádrži. V teoretickej časti sú popísané a vysvetlené možnosti merania hĺbky kvapalín a sypkých materiálov v nádržiach, najčastejšie používané snímače, ale aj špeciálne typy. Ďalej je popísaný hardvér a softvér, pomocou ktorých sa dá meranie realizovať a vyhodnocovať. Pre praktickú realizáciu sme vybrali dva ultrazvukové snímače HC-SR04 a JSN-SR04T, jeden infračervený snímač Sharp GP2Y0A21 a kontaktný snímač MS5540C. Softvérovú časť bude zabezpečovať platforma Arduino MEGA2560 s mikroprocesorom ATmega 2560. V praktickej časti je popísané overovanie, schéma zapojenia a rozmiestnenie snímačov. Pre vytvorenie zdrojového kódu je použité vývojové prostredie ArduinoIDE a pomocou sériovej linky je zobrazený priebeh merania v programe PLX-DAQ. Výstupom navrhnutého systému je informácia o hĺbke meraného materiálu v nádrži. V poslednej časti je práca zameraná na získaný výsledok merania. Porovnanie rozdielov medzi kontaktnými a bezkontaktnými snímačmi vo všetkých aspektoch, spojených s meraním hĺbky v nádržiach. V neposlednom rade aj príklad ďalšieho použitia v praxi.
Key words:
meranie, snímač, kontaktné, bezkontaktné, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited