Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptívne riadenie CNC obrábacích strojov
Autor: Ing. Branislav Matuška
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Mgr. Dušan Baláž
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Adaptívne riadenie CNC obrábacích strojov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na elektrické pohony s krokovými motormi používané v CNC zariadeniach. Cieľom práce je vytvoriť systém, ktorý rieši problémy pri preťažení pracovných osí stroja a obnovuje synchronizované pohyby všetkých motorov. V prehľade o stave problematiky sú spomenuté mechanické a elektronické súčasti CNC strojov, pokročilé metódy riadenia krokových motorov a štandardy zberníc používané v priemysle. V metodike je opísaný pracovný postup pri návrhu a realizácii vlastného systému riadenia. Vlastná práca pojednáva o programovom a technickom prevedení celého zariadenia. Na konci kapitoly sú porovnané namerané rozdiely medzi štandardným a adaptívnym riadením. Výsledky práce preukazujú, že adaptívne riadenie lepšie zvláda nežiadúce a kolízne stavy. Možné vylepšenia sú zhodnotené v záverečnej kapitole.
Kľúčové slová:krokový motor, regulátor, komunikačné rozhranie, pohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene