Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
Výučba               
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Realizácia programového vybavenia testera pevnosti materiálov
Autor:
Ing. Dominik Barantal
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Andrej Práznovský
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Realizácia programového vybavenia testera pevnosti materiálov
Abstrakt:Diplomová práca sa sústreďuje na realizáciu programového vybavenia testera pevnosti materiálov. Hlavným cieľom práce je naprogramovať aplikáciu, ktorá bude riadiť tester pevnosti a vizualizácia nameraných hodnôt. Výsledkom bude priebeh sily, ktorý bude pôsobiť na skúmaný predmet, pokiaľ nepríde k deštrukcií. Na jej programovanie boli použité dva programovacie jazyky a to jazyky C a C#. Taktiež dve vývojové prostredia Keil uVision5 a Visual Studio 2015. Pomocou programovacieho jazyk C a vývojového prostredia Keil bola programovaná riadiaca časť tohto testera. Znamená to teda riadenie servomotora a spracovávanie informácií zo snímačov. Toto všetko bude riadiť vývojová doska s mikrokontrolérom C8051F330. Pomocou jazyka C# a vývojového prostredia Visual Studio bola programovaná vizuálna časť, ktorý slúži na spracovávanie informácií, ich vizualizácia do grafu a následné ukladanie hodnôt do formátu .csv a .xlsx. Spomínané programové vybavenie bude možné používať, ako pedagogickú pomôcku.
Kľúčové slová:C8051F330, tester, snímač sily

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene