Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Realizácia technického vybavenia testera pevnosti materiálov
Autor: Ing. Maroš Bojňanský
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Civáň
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Realizácia technického vybavenia testera pevnosti materiálov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá realizáciou technického vybavenia testera pevnosti materiálov. Sú v nej obsiahnuté poznatky o riadení servomotorov. Taktiež obsahuje poznatky z používania mikropočítačov a špecifických systémov. V teoretickej časti sú opísané všetky hlavné časti prístroja ako napríklad servomotor, tenzometer, enkóder, mikropočítač Silicon Laboratories model C8051F330 ako aj jeho vývojová doska, riadiaca jednotka servomotora, riadiaca jednotka tenzometra, ale aj kompletné vybavenie prístroja osobným počítačom s dotykovou obrazovkou. V metodike je opísaný postup vývoja hardvérového vybavenia meracieho prístroja a jeho funkcie, ako aj inštalácia špecializovaného, osobného počítača. Výsledkom práce je funkčné meracie zariadenie. Predpoklad využitia prístroja je na výskumnú činnosť ako v poľnohospodárstve tak v priemysle či potravinárstve a taktiež môže byť použitý ako učebná pomôcka.
Kľúčové slová:pevnosť, C8051F330, tester

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene