Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

          Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
Autor:
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Ladislav Gallay
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím a vytvorením automatizovaného systému na spracovávanie a archiváciu dokumentov za pomoci strojového učenia a optického rozpoznávania znakov. Teoretická časť v úvode opisuje význam, dôvody a prínosy automatizácie. V ďalšej časti je opísaný skener, konkrétne jeho funkcie, základné konštrukčné časti a druhy. Tretia časť sa sústreďuje na optické rozpoznávanie znakov, kde sú rozobraté fázy rozpoznávania od skenovania obrazu až po jeho spracovanie. Na konci teoretickej časti je definované strojové učenie a jeho základné rozdelenie. V kapitole výsledky práce si celý systém najprv navrhneme. Následne za pomoci rôznych overovacích techník overíme a určíme efektívnosť a úspešnosť jednotlivých riešení. Ako posledný krok si navrhnutý systém naprogramujeme a umiestnime ho na server. Výsledkom práce bude automatizovaný systém správy a archivácie dokumentov, v ktorom bude pracovník len dohliadať na kvalitu výstupov systému navrhovaného riešenia.
Klíčová slova:
server, OCR, dokumenty, automatizovaný systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně