Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identification number: 1451
University e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
Professor - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

     
          Publications
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Automated processing of scanned data using optical character recognition
Written by (author):
Department: Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ladislav Gallay
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím a vytvorením automatizovaného systému na spracovávanie a archiváciu dokumentov za pomoci strojového učenia a optického rozpoznávania znakov. Teoretická časť v úvode opisuje význam, dôvody a prínosy automatizácie. V ďalšej časti je opísaný skener, konkrétne jeho funkcie, základné konštrukčné časti a druhy. Tretia časť sa sústreďuje na optické rozpoznávanie znakov, kde sú rozobraté fázy rozpoznávania od skenovania obrazu až po jeho spracovanie. Na konci teoretickej časti je definované strojové učenie a jeho základné rozdelenie. V kapitole výsledky práce si celý systém najprv navrhneme. Následne za pomoci rôznych overovacích techník overíme a určíme efektívnosť a úspešnosť jednotlivých riešení. Ako posledný krok si navrhnutý systém naprogramujeme a umiestnime ho na server. Výsledkom práce bude automatizovaný systém správy a archivácie dokumentov, v ktorom bude pracovník len dohliadať na kvalitu výstupov systému navrhovaného riešenia.
Key words:server, OCR, dokumenty, automatizovaný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited