Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
Autor:
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ladislav Gallay
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Automatizované spracovanie skenovaných údajov s využitím optického rozoznávania znakov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá navrhnutím a vytvorením automatizovaného systému na spracovávanie a archiváciu dokumentov za pomoci strojového učenia a optického rozpoznávania znakov. Teoretická časť v úvode opisuje význam, dôvody a prínosy automatizácie. V ďalšej časti je opísaný skener, konkrétne jeho funkcie, základné konštrukčné časti a druhy. Tretia časť sa sústreďuje na optické rozpoznávanie znakov, kde sú rozobraté fázy rozpoznávania od skenovania obrazu až po jeho spracovanie. Na konci teoretickej časti je definované strojové učenie a jeho základné rozdelenie. V kapitole výsledky práce si celý systém najprv navrhneme. Následne za pomoci rôznych overovacích techník overíme a určíme efektívnosť a úspešnosť jednotlivých riešení. Ako posledný krok si navrhnutý systém naprogramujeme a umiestnime ho na server. Výsledkom práce bude automatizovaný systém správy a archivácie dokumentov, v ktorom bude pracovník len dohliadať na kvalitu výstupov systému navrhovaného riešenia.
Kľúčové slová:
server, OCR, dokumenty, automatizovaný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene