Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Možnosti inovácie meracieho systému INSTRON
Autor: Ing. Peter Staník
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti inovácie meracieho systému INSTRON
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na merací systém INSTRON, jeho jednotlivé typy a aplikácie v praxi. Návrh a vytvorenie ovládanie pre merací modul IS10, ktorý bol vytvorený na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitre. Prvá časť práce je venovaná definícii merania, typu snímačov, stručnému rozpisu jednotlivých typov meracieho systému INSTRON a informáciám o mechanických častiach meracieho modulu IS10. Druhá časť práce je zameraná na vlastnú prácu, ktorá obsahuje popis použitého meracieho modulu IS10, jeho blokovú schému, komunikačný protokol, algoritmus na nadviazanie komunikácie medzi počítačom a meracím modulom IS10 a zdrojový kód komunikácie. Podľa vlastnej práce bolo vytvorené programové vybavenie pre operačný systém Microsoft Windows s platformou Microsoft .NET Framework 3.5. Programové vybavenie je schopné vyhľadať a komunikovať s meracím modulom IS10, obsahuje kalibračný prepočet tenzometrického snímača sily a merací cyklus s následnou interpretáciou nameraných údajov v tabuľkovej a grafickej forme.
Kľúčové slová:INSTRON, snímače sily, programovací jazyk C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene