Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikační číslo: 1451
Univerzitní e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

Kontakty               Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
Autor:
Ing. Martin Homola
Pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Programové vybavenie zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov pomocou lankových snímačov
Abstrakt:
Diplomová práca predstavuje návrh a realizáciu programového vybavenia určeného na manipuláciu s informáciami získaními pomocou snímačov polohy vo sfére presného poľnohospodárstva. Aplikácia má slúžiť na výpočet stupňa vyosenia, ktoré môže nastať pri ťahanom prvku (závesný prvok) počas prejazdov techniky, čo by viedlo k znehodnoteniu úrodnej pôdy. V prvej časti sa práca zaoberá dôležitosťou efektívneho využitia úrodnej pôdy, pretože je to nenahraditeľný zdroj. Rozoberá sa tu problematika zhutňovania pôdy technikou a možnosti obmedzenia tohoto problému, ďalej navigácia techniky pomocou snímačov a nakoniec metódy exportovania údajov zo snímačov. V druhej časti sa práca venuje návrhu programového vybavenia na vhodné spracovanie dát zo spomenutých senzorov. Posledná časť sa sústreďuje na testovanie funkčnosti aplikácie v rôznych prípadoch a vyhodnoteniu výsledkov, ktoré pomôžu s identifikáciou problémov vyosenia v praxi.
Klíčová slova:
uhol vyosenia, analýza dát, presné poľnohospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně