Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
     Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Automatizácia procesu ohýbania hliníkových profilov
Autor: Ing. Dávid Poprac
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Michal Bešina
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Automatizácia procesu ohýbania hliníkových profilov
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá riešením problematiky ohýbania hliníkových profilov v druhostupňovej spoločnosti dodávateľského reťazca pre automobilový priemysel. Spoločnosť vyrába okrem iného sortimentu aj rámy striech automobilov, ktoré by bez využitia procesu ohýbania nebolo možné vyrobiť v požadovanej kvalite a cene. Proces ohýbania, ktorý je aktuálne zavedený, však nie je dostatočný. Nakoľko je len poloautomatizovaný, vyžaduje množstvo zbytočných ručných manipulácií operátora pri operáciách pred a po ohnutí hliníkového profilu, ktoré spoločnosť oberajú o výkonnosť a zvyšujú náklady na výrobu. Efektivita výroby sa odvíja hlavne od výkonnosti a nákladov. Cieľom každej spoločnosti je zvyšovať výkonnosť a znižovať náklady na výrobu, inak povedané, byť efektívnejší ako konkurencia. Preto sme sa rozhodli celý proces automatizovať pomocou modifikácie jednoúčelového zariadenia. V procese ohýbania automatizujeme operácie ako sú natláčanie, pílenie, vyťahovanie prostredníctvom riadiaceho systému PLC. Proces tejto zmeny je obsahom predkladanej diplomovej práce. Dopracovali sme sa k výsledkom, ktoré sú implementovateľné, proces ohýbania je plne automatizovaný a do budúcnosti prinesie efektívnejšiu výrobu.
Kľúčové slová:ohýbanie, pneumatika, hydraulika, riadenie, snímač, PLC, Step 7

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene