Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
Autor: Ing. Lukáš Vacho, PhD.
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent:Ing. Mária Zajíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Princípy navigačných systémov malých mobilných robotov pomocou analýzy obrazu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá princípmi, ktoré sú využité pri navigácii mobilných robotov pomocou analýzy obrazu. Mobilná robotika sa v súčasnej dobe dostáva do popredia v rôznych sférach každodenného života. Na to, aby mohli mobilné roboty spoľahlivo fungovať a plniť svoje úlohy, potrebujú ku svojej činnosti okrem rôznych riadiacich systémov aj navigačné subsystémy. Výskumy sa v súčasnosti zaoberajú práve problematikou získania relevantných informácii z digitálneho obrazu. Väčšina snímacích zariadení pracuje s farebným modelom RGB. Práca sa zaoberá detekciou farby pomocou RGB kanálov a poukazuje na citlivosť modelu na svetlo. Objekty je možné detekovať aj na základe hrán. V tejto práci bol využitý Cannyho hranový detektor, ktorý je zložený z niekoľkých prvkov využívaných v analýze obrazu. V ďalšej časti tejto práce boli vytvorené jednoduché aplikácie pomocou vývojového prostredia Visual C# 2010 s využitím dostupných knižníc AForge.NET. Vo vytvorených aplikáciách sa používali farebné kanály RGB modelu a hranová detekcia pomocou Cannyho hranového detektora.
Kľúčové slová:mobilná robotika, navigácia, digitálny obraz, detekcia hrán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene