Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty          
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Optimalizácia využitia nízkopotenciálnych zdrojov energie
Autor: Ing. Bohumír Brachtýr, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Makovíny, CSc.
Oponent 3:Ing. Štefan Koprda, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Optimalizácia využitia nízkopotenciálnych zdrojov energie
Abstrakt:
Problémy súvisiace s budúcim nedostatkom niektorých nerastných surovín a fosílnych palív treba začať riešiť už dnes. V tejto súvislosti možno vytýčiť v zásade dva smery, ktorými sa možno uberať -- všestranná úspora palív a energie a intenzívnejšie a efektívnejšie využívanie obnoviteľných resp. alternatívnych zdrojov energie. Najlacnejšia energia je energia ušetrená a hlavným zdrojom energie pre našu planétu je slnko. Táto práca je zameraná na dosiahnutie väčšej efektivity pri získavaní, premene a akumulácii slnečnej energie. Pri riešení problematiky boli vytýčené dva hlavné ciele: 1. Optimálnym riadením cirkulácie teplonosného média prenášajúceho energiu zo slnečného kolektora do akumulátora dosiahnuť maximálny zisk tepelnej energie. 2. Kompresiou nízkopotenciálnej energie získanej pri nízkej aktivite slnka zvýšiť potenciál cieľovej tepelnej energie na požadovanú hodnotu s maximálnou účinnosťou tejto kompresie. Metódy použité na dosiahnutie týchto vytýčených cieľov využívajú moderné technické a programové prvky. Na zber, úpravu, spracovanie, prezentáciu a archiváciu údajov boli zvolené metódy inžinierskeho projektovania a progresívne funkčné celky -- multifunkčná karta, frekvenčný menič, modulačné relé, prevodníky fyzikálnych veličín na štandardné signály, atď.. Riadenie činnosti použitej sústavy bolo zabezpečované profesionálnym softwarom LabVIEW špeciálne vyvinutým na účely merania. Dnes už samozrejmým štandardom na meranie veličín a riadenie sústav je číslicový počítač.
Kľúčové slová:
solárna energia, merací reťazec, tepelné čerpadlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene