Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORŇÁK, D. -- SRNÁNEK, R. -- OLEJÁR, M. -- HRUBÝ, D. Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 53--59.

Originálny názov: Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Autor: Ing. Dominik Horňák (25%)
Ing. Rastislav Srnánek (25%)
doc. Ing. Martin Olejár, PhD. (25%)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 53
Do strany: 59
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: pohony, matematické modely, mobilné roboty, MATLAB (softvér), simulácia
Rok uplatnenia:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Horňák
Posledná zmena: 05.03.2020 19:11 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019. Nitra  :

Originálny názov: ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019
Autor: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (50%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: výrobné stroje, lesníctvo, technické systémy, priemyselná výroba, stroje, poľnohospodárstvo, potravinárstvo
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:11 (Import dát z knižnice)