Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Identifikačné číslo: 1451
Univerzitný e-mail: dusan.hruby [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SRNÁNEK, R. -- HORŇÁK, D. -- CVIKLOVIČ, V. -- HRUBÝ, D. Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157. ISBN 978-80-552-2003-1.

Originálny názov: Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Autor: Ing. Rastislav Srnánek (25%)
Ing. Dominik Horňák (25%)
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (25%)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 151
Do strany: 157
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: ICYS 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: umelá inteligencia, algoritmizácia, mobilné roboty, MATLAB (softvér)
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Rastislav Srnánek
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. ICYS 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-2003-1.

Originálny názov: ICYS 2019
Anglický názov:
Editor: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (50%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2003-1
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)