Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identification number: 1452
University e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

          
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Barát
Meranie výšky hladiny pomocou PLC systému
May 2012Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Barát
Regulácia teploty využitím PLC regulátora
May 2014
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Bartoš
Realizácia časovej jednotky pre stavebnicu FESTO
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Benková
Úspora elektrickej energie vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Bim
Návrh a realizácia sušičky medu
April 2020
Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Szabolcs Bödör
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
April 2021Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Brisuda
Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti rýchločinnej armatúry ROCKWELL
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Brunai
Overenie presnosti osádzania SMD súčiastok
April 2011
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Brunai
Proces osádzania SMD súčiastok na dosku plošných spojov automatickými zariadeniami
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Buday
Využitie programu MATLAB na simuláciu regulačných obvodov
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Budinský
Realizácia CMS systému pre dynamické webové prezentácie
May 2015
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Budinský
Realizácia webovej stránky vybranej spoločnosti
May 2013
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Burianek
Využitie PLC systémov v zavlažovacích systémoch
April 2019
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Čentéš
Pohon elektromobilu riadený počítačom
May 2012
Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miroslav Černi
Návrh ovládania CNC stroja mikročipom ATMEL
May 2015
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Dičer
Automatické riadenie skladovacieho priestoru
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dičer
Skladovací priestor riadený programovateľným automatom
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dávid Dopirák
Realizácia prípravku na zvárací robot KUKA
April 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Ernihold
Monitorovanie a riadenie vodojemu
April 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Fialka
Analýza zobrazovacích zariadení
April 2014Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Gála
Automatizácia systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Roman Gála
Optimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukru
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Grman
Programový ekvalizér s využitím prevodníka myDAQ
April 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Grman
Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
May 2018Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lukáš Gyuresko
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
April 2021
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Havetta
Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
April 2016
Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Hronec
Úspora energie použitím frekvenčného meniča
April 2013
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ján Hronec
Úspora energie použitím frekvenčného meniča
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Hrotík
Návrh WWW stránky pre skladové hospodárstvo
April 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Juraj Hrubý
Mobilný robot s pásovým podvozkom
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Juraj Hrubý
Riadiace algoritmy mobilného robota s pásovým podvozkom
April 2016Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Chmelo
Riadenie technologického procesu PLC regulátorom
April 2019
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ižold
Kontinuálne riadenie hladiny kvapaliny PLC regulátorom
April 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Jesenský
Modelovanie elektrických obvodov v prostredí MATLAB
April 2019
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Jesenský
Vplyv parametrov PID regulátora na kvalitu regulácie
April 2017
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Kišev
Riadenie sústavy vodných nádrží PLC regulátorom
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Marián Kišev
Identifikácia výskytu a koncentrácie vybraných plynov s využitím UAV
September 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Klapáč
Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
April 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kondač
Možnosti komunikácie využitím mikrokontroléru ATMEL
May 2015Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kondač
Riadenie CNC stroja mikrokontrolérom
May 2017
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Kovačic
Elektronika v spaľovacom motore
April 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Kováč
Triedenie materiálu na základe farby
April 2021
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kováč
Program na simuláciu algoritmov smerovej reaktívnej navigácie
April 2019
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kožuškanič
Vyučovacie moduly s jednočipovými mikropočítačmi
May 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kožuškanič
Využitie jednočípových mikropočítačov vo vyučovacom procese
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Krejči
Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
April 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Krnáč
Inovácia modelu odstraňovania exkrementov
April 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Roman Krnáč
Návrh a realizácia 3D tlačiarne
May 2018
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Lenner
Inovácia riadenia frézy
April 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Milan Líška
Multimediálna pomôcka na predmet Automatizácia
April 2016Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Lörincz
Analýza bezpečnostných systémov na ochranu objektov
May 2010
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Lovász
Riadenie technologického zariadenia modulárnym portálom TIA
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Macák
Využitie PLC regulátorov v skleníkovom hospodárstve
April 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Madola
Analýza konštrukčných aspektov prepäťových ochrán
April 2020
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Madola
Riadenie elektrického výkonu transformátora
April 2018Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Meluš
Možnosti využitia palivových článkov v poľnohospodárstve
April 2014
Displaying the final thesis
57.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Mešťanek
Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
April 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Moravčíková
Návrh dopravníkových systémov miešacieho zariadenia
April 2018
Displaying the final thesis
59.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lukáš Mráz
Optimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
April 2020
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Mráz
Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
April 2018
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Nagy
Riadenie vodárne PLC systémom
April 2014Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Pacalaj
Inovácia riadenia lisovacieho zariadenia na spracovanie minerálnej vaty
April 2020
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Paulinyi
Návrh inovácie technologickej linky
May 2017
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Paulinyi
Využitie časových prvkov v automatickom ovládaní
May 2015
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Pavlovič
Meranie charakteristík prepäťových ochrán
April 2020
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Pecho
Návrh a realizácia časového spínača pre stavebnicu FESTO
May 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Petrus
Návrh a realizácia skladového systému
May 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Prikryl
PLC regulátor vo vybranom technologickom procese
April 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Prikryl
Riadenie lisovacej linky PLC regulátorom
May 2015
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Rajtar
Využitie úsporných svetelných zdrojov vo verejnom osvetlení
May 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Rakučáková
Návrh automatického zavlažovania, hnojenia a vetrania skleníka
April 2020Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Ruľák
Automatické dávkovanie krmiva v chove hydiny
April 2019
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudovít Rusznyák
Moderné elektrické inštalácie
May 2012
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominik Rybák
Zariadenie na meranie svietivosti vo svetlovodičoch
April 2018
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Rybár
Porovnanie nastavovacích metód PID regulátora
May 2014
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Roman Rybár
Vplyv parametrov PID regulátora na kvalitu regulácie
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. David Sárka
Návrh PID regulátorov pre zadanú sústavu
April 2011
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. David Sárka
Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
May 2013
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Sedlák
Databázový systém obchodnej prevádzky
April 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Erik Segíň
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentov
April 2021Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Segíň
Riadenie čističky odpadových vôd systémom SIMATIC
April 2011
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Skokan
Modelovanie elektrických obvodov
May 2013
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Skokan
Modelovanie elektrických obvodov v prostredí MATLAB
April 2011Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Solčiansky
Programovanie rôznych PLC systémov
April 2011
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislav Solčiansky
Riadenie ultrazvukovej čističky PLC regulátorom
May 2013
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Stanko
Prepojenie a prenos údajov medzi rôznymi typmi databáz
April 2011
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Studený
Inteligentné elektroinštalácie a ich vplyv na úsporu elektrickej energie
May 2012Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Šipula
Riadenie pekárenského stroja PLC systémom
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Šrank
PLC regulátor v technologickom procese
April 2011
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Šrank
Využitie PLC regulátora pri sušení obilnín
May 2013
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Šuba
Meranie statických charakteristík s využitím programu LabVIEW
April 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Matej Šuba
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
April 2021
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Takács
Automatické riadenie vodárne
April 2016
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Tomášek
Analýza bezpečnostných kamerových systémov CCTV
May 2014
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Tomášek
Návrh modernizácie integrovanej ochrany priemyselného objektu
April 2016
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Trandžík
Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
May 2014
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Trandžík
Regulácia výkonu verejného osvetlenia
May 2012
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Uharček
Modelovanie dynamických systémov v prostredí MATLAB
April 2017
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Valent
Inovácia vytláčacieho stroja na fóliu
May 2012
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Valkovič
Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
April 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Valovič
Implementácia DM čítačky kódu vo výrobe
April 2018
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Varsányi
Sledovanie stability pôdy
April 2012
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rudolf Vašíček
Inovácia technológie baliacej linky
April 2018
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Vašš
Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
April 2013Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Vašš
Zabezpečovací systém prostredníctvom inteligentnej inštalácie
May 2015
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Vizsgyák
Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
April 2015
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Vizsgyák
Úprava programu riadiacej jednotky motora pre optimalizáciu výkonových charakteristík
May 2017
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Záhorec
Využitie metódy HACCP vo vybranej organizácii
May 2014
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Zöld
Dlhodobé sledovanie parametrov osvetľovacích telies
April 2014
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Zöld
Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress