Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Barát
Meranie výšky hladiny pomocou PLC systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Barát
Regulácia teploty využitím PLC regulátora
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Bartoš
Realizácia časovej jednotky pre stavebnicu FESTO
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Benková
Úspora elektrickej energie vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Stanislav Bim
Návrh a realizácia sušičky medu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Brisuda
Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti rýchločinnej armatúry ROCKWELL
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Brunai
Overenie presnosti osádzania SMD súčiastok
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Brunai
Proces osádzania SMD súčiastok na dosku plošných spojov automatickými zariadeniami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Buday
Využitie programu MATLAB na simuláciu regulačných obvodov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Budinský
Realizácia CMS systému pre dynamické webové prezentácie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Budinský
Realizácia webovej stránky vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Burianek
Využitie PLC systémov v zavlažovacích systémoch
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Čentéš
Pohon elektromobilu riadený počítačom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Černi
Návrh ovládania CNC stroja mikročipom ATMEL
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dičer
Automatické riadenie skladovacieho priestoru
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dičer
Skladovací priestor riadený programovateľným automatom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dávid Dopirák
Realizácia prípravku na zvárací robot KUKA
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Ernihold
Monitorovanie a riadenie vodojemu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Fialka
Analýza zobrazovacích zariadení
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Gála
Automatizácia systému zavážania vápenky a hasenia vápna v cukrovarníctve
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Roman Gála
Optimalizácia dávkovania vápna pri výrobe cukru
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Grman
Programový ekvalizér s využitím prevodníka myDAQ
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Grman
Stanovenie technického stavu ložiska metódou programového spracovania audiosignálov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Gyuresko
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Havetta
Analýza sieťovej štruktúry podniku a návrh riešenia s využitím najmodernejších dostupných technológií
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Hronec
Úspora energie použitím frekvenčného meniča
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ján Hronec
Úspora energie použitím frekvenčného meniča
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Samuel Hrotík
Návrh WWW stránky pre skladové hospodárstvo
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Hrubý
Mobilný robot s pásovým podvozkom
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Hrubý
Riadiace algoritmy mobilného robota s pásovým podvozkom
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Chmelo
Riadenie technologického procesu PLC regulátorom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ižold
Kontinuálne riadenie hladiny kvapaliny PLC regulátorom
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Jesenský
Modelovanie elektrických obvodov v prostredí MATLAB
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Jesenský
Vplyv parametrov PID regulátora na kvalitu regulácie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Kišev
Riadenie sústavy vodných nádrží PLC regulátorom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marián Kišev
Identifikácia výskytu a koncentrácie vybraných plynov s využitím UAV
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Klapáč
Prenos nameraných veličín štandardnými komunikačnými zbernicami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kondač
Možnosti komunikácie využitím mikrokontroléru ATMEL
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kondač
Riadenie CNC stroja mikrokontrolérom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Kovačic
Elektronika v spaľovacom motore
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Kováč
Triedenie materiálu na základe farby
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kováč
Program na simuláciu algoritmov smerovej reaktívnej navigácie
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kožuškanič
Vyučovacie moduly s jednočipovými mikropočítačmi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kožuškanič
Využitie jednočípových mikropočítačov vo vyučovacom procese
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Krejči
Výstupná kontrola výrobkov počítačovou analýzou obrazu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Krnáč
Inovácia modelu odstraňovania exkrementov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Krnáč
Návrh a realizácia 3D tlačiarne
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Lenner
Inovácia riadenia frézy
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Líška
Multimediálna pomôcka na predmet Automatizácia
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Lörincz
Analýza bezpečnostných systémov na ochranu objektov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Lovász
Riadenie technologického zariadenia modulárnym portálom TIA
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Macák
Využitie PLC regulátorov v skleníkovom hospodárstve
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Vladimír Madola
Analýza konštrukčných aspektov prepäťových ochrán
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Madola
Riadenie elektrického výkonu transformátora
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Meluš
Možnosti využitia palivových článkov v poľnohospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Mešťanek
Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Moravčíková
Návrh dopravníkových systémov miešacieho zariadenia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Mráz
Optimalizácia náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Mráz
Optimalizácia používania náradia na vnútorné profilovanie súčiastok
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Nagy
Riadenie vodárne PLC systémom
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Pacalaj
Inovácia riadenia rezacieho stroja hliníkových profilov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Paulinyi
Návrh inovácie technologickej linky
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Paulinyi
Využitie časových prvkov v automatickom ovládaní
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Peter Pavlovič
Meranie charakteristík prepäťových ochrán
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Pecho
Návrh a realizácia časového spínača pre stavebnicu FESTO
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Prikryl
PLC regulátor vo vybranom technologickom procese
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Prikryl
Riadenie lisovacej linky PLC regulátorom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Rajtar
Využitie úsporných svetelných zdrojov vo verejnom osvetlení
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Natália Rakučáková
Automatický zavlažovací system a riadenie vlhkosti
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Ruľák
Automatické dávkovanie krmiva v chove hydiny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľudovít Rusznyák
Moderné elektrické inštalácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dominik Rybák
Zariadenie na meranie svietivosti vo svetlovodičoch
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Rybár
Porovnanie nastavovacích metód PID regulátora
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Rybár
Vplyv parametrov PID regulátora na kvalitu regulácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. David Sárka
Návrh PID regulátorov pre zadanú sústavu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Sárka
Vplyv koeficientov PID regulátora na prechodovú charakteristiku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eduard Sedlák
Databázový systém obchodnej prevádzky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Erik Segíň
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Segíň
Riadenie čističky odpadových vôd systémom SIMATIC
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Skokan
Modelovanie elektrických obvodov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Skokan
Modelovanie elektrických obvodov v prostredí MATLAB
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Solčiansky
Programovanie rôznych PLC systémov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Solčiansky
Riadenie ultrazvukovej čističky PLC regulátorom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Stanko
Prepojenie a prenos údajov medzi rôznymi typmi databáz
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Studený
Inteligentné elektroinštalácie a ich vplyv na úsporu elektrickej energie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Šipula
Riadenie pekárenského stroja PLC systémom
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Šrank
PLC regulátor v technologickom procese
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Šrank
Využitie PLC regulátora pri sušení obilnín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Šuba
Meranie statických charakteristík s využitím programu LabVIEW
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Matej Šuba
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Takács
Automatické riadenie vodárne
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Tomášek
Analýza bezpečnostných kamerových systémov CCTV
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Tomášek
Návrh modernizácie integrovanej ochrany priemyselného objektu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Trandžík
Nízkotlaková výbojka a jej predradníky
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Trandžík
Regulácia výkonu verejného osvetlenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Uharček
Modelovanie dynamických systémov v prostredí MATLAB
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Valent
Inovácia vytláčacieho stroja na fóliu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Valkovič
Automatizácia chladenia muštu pri výrobe vína
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Valovič
Implementácia DM čítačky kódu vo výrobe
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Varsányi
Sledovanie stability pôdy
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Vašíček
Inovácia technológie baliacej linky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Vašš
Návrh inteligentnej inštalácie pre vybraný objekt
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Vašš
Zabezpečovací systém prostredníctvom inteligentnej inštalácie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Vizsgyák
Analýza elektronických zabezpečovacích systémov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Vizsgyák
Úprava programu riadiacej jednotky motora pre optimalizáciu výkonových charakteristík
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Záhorec
Využitie metódy HACCP vo vybranej organizácii
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Zöld
Dlhodobé sledovanie parametrov osvetľovacích telies
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Zöld
Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná