Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pohon elektromobilu riadený počítačom
Autor: Ing. Jozef Čentéš
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pohon elektromobilu riadený počítačom
Abstrakt:V súčasnej dobe automobilový priemysel poskytuje veľa možností a technológií, ako navrhnúť a vyrobiť pohon automobilu. Pričom dosahujeme stále väčšie účinnosti motorov a nižšiu spotrebu energie potrebnej na pohon. O dosiahnutie týchto výsledkov sa snažíme v spojení s ekológiou vedúcou k udržiavaniu rovnováhy životného prostredia. Automobil patrí k jednému z najpoužívanejších produktov a najviac skloňovaných pojmov ľudstva. Teoretická časť práce oboznamuje o historickom rozvoji elektropohonu automobilov, cez princípy činnosti a ich štruktúrach, až po vyhotovenia niektorých z ďalej uvedených pohonov. Cieľom diplomovej práce je analyzovať konkrétny elektromotor, návrh riadiaceho systému, riadiaceho algoritmu a následne zostavenie funkčného modelu. Riadenie pozostáva z mikroprocesora AT89C2051 a vybraného krokového motora. Pre správne vyhodnotenie je v závere práce zhodnotená účinnosť celej zostavy, výdrž elektrického zdroja, jeho životnosť a spôsoby nabíjania zdroja elektrickej energie.
Kľúčové slová:elektromotor, elektropohon, mikroprocesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene