Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mobilný robot s pásovým podvozkom
Autor: Bc. Juraj Hrubý
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mobilný robot s pásovým podvozkom
Abstrakt:Témou a cieľom bakalárskej práce, ktorá pojednáva o robotoch súčasnosti, je vytvorenie modelu autonómneho mobilného robota s pásovým podvozkom. Prvá časť sa zaoberá súčasnými robotmi, ktorí majú určité vlastnosti a schopnosti na využitie človekom. V závere prvej časti je spracovaný popis pásových podvozkov, tak ako jeho výhody aj nevýhody. V zadanom mobilnom robote sa budú robiť experimenty a návrh riadiacich algoritmov v jazyku C. Bude popísaná celá zostava, ktorá má obsahovať mechanické diely pásového podvozku s jednosmernými motormi a prevodovkou, riadiacou jednotkou a experimentálnu doskou s voliteľnými elektronickými obvodmi a snímačmi. Výsledkom práce je algoritmus na navádzanie vozidla na čiaru a návrh technického vybavenia na diaľkové riadenie bezdrôtovou komunikáciou ZigBee a vyhýbanie sa prekážkam pomocou ultrazvukových snímačov.
Kľúčové slová:navigácia, autonómny robot, pásový podvozok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene