Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Databázový systém obchodnej prevádzky
Autor: Ing. Eduard Sedlák
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Databázový systém obchodnej prevádzky
Abstrakt:Databázové systémy sa používajú v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote pretože narastá množstvo informácii, ktoré musíme ukladať, triediť, udržovať, aktualizovať, prepojovať, znovu nachádzať a používať atď. Keď ukladáme informácie a štatistické údaje do počítača, najvhodnejším spôsobom je využitie databázového programu, ktorý je špeciálne vytvorený pre tieto účely. Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia databázového systému vybranej spoločnosti. Hlavná orientácia databázového systému bude smerovať k vybudovaniu databázy produktov ponúkaných spoločnosťou, pričom táto databáza bude pracovať nezávisle a transparentne voči cieľovej aplikácii. Medzi základné požiadavky vytváraného databázového systému patrí jeho prenositeľnosť v rámci v súčasnosti používaných databázových platforiem. Navrhovaný databázový systém bude spracovávať a ukladať údaje o ponúkanom tovare.
Klíčová slova:SQL, databáza, dotazy, relácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně