Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Databázový systém obchodnej prevádzky
Autor: Ing. Eduard Sedlák
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Takáč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Databázový systém obchodnej prevádzky
Abstrakt:Databázové systémy sa používajú v zamestnaní, ale aj v súkromnom živote pretože narastá množstvo informácii, ktoré musíme ukladať, triediť, udržovať, aktualizovať, prepojovať, znovu nachádzať a používať atď. Keď ukladáme informácie a štatistické údaje do počítača, najvhodnejším spôsobom je využitie databázového programu, ktorý je špeciálne vytvorený pre tieto účely. Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh a realizácia databázového systému vybranej spoločnosti. Hlavná orientácia databázového systému bude smerovať k vybudovaniu databázy produktov ponúkaných spoločnosťou, pričom táto databáza bude pracovať nezávisle a transparentne voči cieľovej aplikácii. Medzi základné požiadavky vytváraného databázového systému patrí jeho prenositeľnosť v rámci v súčasnosti používaných databázových platforiem. Navrhovaný databázový systém bude spracovávať a ukladať údaje o ponúkanom tovare.
Kľúčové slová:SQL, databáza, dotazy, relácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene