Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie pekárenského stroja PLC systémom
Autor: Ing. Marek Šipula
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Gerhát
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie pekárenského stroja PLC systémom
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je využitie PLC regulátora a jeho rozširujúcich modulov na riešenie úlohy z oblasti automatizácie. PLC regulácia umožňuje efektívnejšie riadenie technologických procesov. Takisto znižuje vlastné výrobné náklady, zlepšuje kvalitu výrobkov a vytvára možnosti zvyšovania produktivity práce a tým aj redukciu ľudskej činnosti vo výrobe.V mojej práci sa zameriavam na pekárenské odvetvie, výber vhodného technologického zariadenia, kde sa dajú uplatniť výhody PLC regulácie. Jadro mojej práce spočíva v zhotovení zjednodušeného pekárenského stroja vo forme modelu a jeho riadiaceho algoritmu. Hlavným cieľom je nahradenie starého riadiaceho programu novým modernejším algoritmom, ktorý bude riadiť modulárne PLC. Nový riadiaci program ponúka komfortnejšiu obsluhu technologického zariadenia a kvalitnejší program s možnosťou sledovania procesu na diaľku cez internet. V záverečnej časti popíšem funkciu navrhnutého riadiaceho algoritmu a obsluhu pracoviska konkrétneho zariadenia.
Kľúčové slová:model stroja, analógový modul, PLC regulátor, riadiaci algoritmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene