Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a realizácia ultrazvukového merania výšky hladiny
Autor: Ing. Milan Peniaško
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Daniel Gunár, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a realizácia ultrazvukového merania výšky hladiny
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou ultrazvukového merania výšky hladiny, ktorú zabezpečujú jednotlivé meracie metódy, zdroje a prijímače ultrazvuku, a v závislosti od toho správne zvolený typ ultrazvukovej sondy. Zamerali sme sa na analyzovanie ultrazvukovej metódy merania výšky hladiny, pričom sme ju porovnali s kapacitnou metódou merania výšky hladiny, ktorá je v praxi pomerne často využívaná. Meranie výšky hladiny sa v oboch metódach meralo na nami zhotovenom funkčnom modeli, ktorý bol zhotovený na meranie vodivých materiálov. Kapacitná metóda merania výšky hladiny nám poslúžila na poukázanie rozdielov medzi obomi metódami, a charakterizovanie jednotlivých aspektov použiteľnosti meracích metód a snímačov, časovej realizovateľnosti, cenovej dostupnosti a najvhodnejšieho výberu meracej metódy vplyvom pôsobenia vonkajších činiteľov. Na objektívne zistenie najlepšej vhodnosti jednej z metód sme zostrojili model valcového zásobníka, v ktorom sme použili vodu ako meranú veličinu a výsledok sme zobrazili pomocou analógového meracieho prístroja. Pri meraniach sme dospeli k záveru, že ultrazvuková metóda merania výšky hladiny je vhodná na merania, pri ktorých sa vyžaduje vysoká rýchlosť a presnosť merania stavu meraného média vo valcovom zásobníku. Nevýhodou tejto metódy sú cenovo aj konštrukčne náročnejšie oproti kapacitnej metóde, ktorej nevýhodou je nižšia presnosť merania. Výsledky merania sú uvedené v práci.
Klíčová slova:ultrazvuk, sonda, meracia metóda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně