Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikačné číslo: 1452
Univerzitný e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia ultrazvukového merania výšky hladiny
Autor: Ing. Milan Peniaško
Pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:doc. Ing. Daniel Gunár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia ultrazvukového merania výšky hladiny
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou ultrazvukového merania výšky hladiny, ktorú zabezpečujú jednotlivé meracie metódy, zdroje a prijímače ultrazvuku, a v závislosti od toho správne zvolený typ ultrazvukovej sondy. Zamerali sme sa na analyzovanie ultrazvukovej metódy merania výšky hladiny, pričom sme ju porovnali s kapacitnou metódou merania výšky hladiny, ktorá je v praxi pomerne často využívaná. Meranie výšky hladiny sa v oboch metódach meralo na nami zhotovenom funkčnom modeli, ktorý bol zhotovený na meranie vodivých materiálov. Kapacitná metóda merania výšky hladiny nám poslúžila na poukázanie rozdielov medzi obomi metódami, a charakterizovanie jednotlivých aspektov použiteľnosti meracích metód a snímačov, časovej realizovateľnosti, cenovej dostupnosti a najvhodnejšieho výberu meracej metódy vplyvom pôsobenia vonkajších činiteľov. Na objektívne zistenie najlepšej vhodnosti jednej z metód sme zostrojili model valcového zásobníka, v ktorom sme použili vodu ako meranú veličinu a výsledok sme zobrazili pomocou analógového meracieho prístroja. Pri meraniach sme dospeli k záveru, že ultrazvuková metóda merania výšky hladiny je vhodná na merania, pri ktorých sa vyžaduje vysoká rýchlosť a presnosť merania stavu meraného média vo valcovom zásobníku. Nevýhodou tejto metódy sú cenovo aj konštrukčne náročnejšie oproti kapacitnej metóde, ktorej nevýhodou je nižšia presnosť merania. Výsledky merania sú uvedené v práci.
Kľúčové slová:ultrazvuk, sonda, meracia metóda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene