Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Identifikační číslo: 1452
Univerzitní e-mail: ondrej.lukac [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadenie ultrazvukovej čističky PLC regulátorom
Autor: Ing. Stanislav Solčiansky
Pracoviště: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Oponent:Ing. Marian Bliznák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadenie ultrazvukovej čističky PLC regulátorom
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť jednoúčelový čistiaci stroj ovládaní PLC regulátorom na čistenie sklenárskych výrobkov. Samostatná časť sa venuje programovateľným automatom a PLC systému SIEMENS SIMATIC S7-1200, ktorý je použitý v ultrazvukovej čistiacej linke. V ďalšej podkapitole je popísaný ultrazvuk, zdroje ultrazvuku a čistenie ultrazvukom. Postup pri navrhovaní diplomovej práce a zoznam použitých dielov ultrazvukovej čistiacej linky sa nachádza v metodike práce. Vo štvrtej kapitole sú výsledky práce, čiže podrobný opis ultrazvukovej čistiacej linky.
Klíčová slova:SIMATIC S7-1200, ultrazvuk, médium čistenia, ultrazvukový súbor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně